Benim Sitem

Məruzə etdiyi elmi toplantılar

a) Beynəlxalq elmi konfranslar, simpoziumlar və seminarlar

 1. “Orta əsr əlyazmalarında ənənəvi tibb və əczaçılıq” I beynəlxalq elmi konfransı (12-14 iyun 2006, Heydər Əliyev Fondu və Vaşinqton Elmlər Akademiyası, Bakı, Azərbaycan).
 2. “Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı” beynəlxalq elmi konfransı (24-25 oktyabr 2007, AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, Azərbaycan).
 3. “Osmanlıdan Cümhuriyyətə Çorum” beynəlxalq simpoziumu (23-25 noyabr 2007, Hitit Universiteti, Çorum, Türkiyə).
 4. “Türk ədəbiyyatında İstanbul” I beynəlxalq simpoziumu (3-5 aprel 2008, Beykent Universiteti, İstanbul, Türkiyə).
 5. “Əxilik mədəniyyəti və Kırşehir” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 oktyabr 2008, Ahi Evran Universiteti, Kırşehir, Türkiyə).
 6. VI Beynəlxalq Üsküdar simpoziumu (6-9 noyabr 2008, Üsküdar Bələdiyyəsi, İstanbul, Türkiyə).
 7. “Gürcüstan və Şərq: dünən, bu gün və sabah” beynəlxalq elmi konfransı (22-24 dekabr 2008, İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, Tbilisi, Gürcüstan).
 8. Şair Necati bəyin ölümünün 500-cü il dönümünə həsr olunmuş “Türk dili və ədəbiyyatı” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 aprel 2009, Kocaeli Universiteti, İzmit, Türkiyə).
 9. Hacı Bektaş Vəlinin doğumunun 800 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium (19-21 oktyabr 2009, Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Hacı Bektaş Vəli Anadolu Kültür Vəqfi, Ankara Universiteti Siyasi Bilgilər Fakültəsi və Ələvi İnstitutu, Ankara, Türkiyə).
 10. “Səfəvilər və Şah İsmayıl” beynəlxalq simpoziumu (8 noyabr 2009, Qərib Dədə Türbəsi Qoruma, Onarma və Yaşatma Dərnəyi, İstanbul, Türkiyə).
 11. Prof. Dr. Mustafa İsenin 60 illiyinə həsr olunmuş “Klassik Türk Ədəbiyyatında Bioqrafiya” beynəlxalq simpoziumu (6-8 may 2010, Nevşehir Universiteti, Kapadokya, Türkiyə).
 12. Beynəlxalq Osmanlı Öncəsi və Osmanlı Dövrü Araşdırmaları Komitəsinin XIX konqresi: CİEPO-19 (26-30 iyul 2010, Yüzüncü Yıl Universiteti, Van, Türkiyə).
 13. Beynəlxalq Osmanlı Öncəsi və Osmanlı Dövrü Araşdırmaları Komitəsinin (CİEPO-nun) IV növbədənkənar konqresi (14-16 aprel 2011, Uşak Universiteti, Uşak, Türkiyə).
 14. “Zülqədər bəyliyi” beynəlxalq simpoziumu (29 aprel-1 may 2011, Kahramanmaraş Bələdiyyəsi, Kahramanmaraş, Türkiyə).
 15. “Azərbaycan dünya ədəbiyyatında” beynəlxalq simpoziumu (27-28 may 2011, Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan).
 16. “Əxilik” beynəlxalq simpoziumu (20-22 sentyabr 2011, Erciyes Universiteti, Kayseri, Türkiyə).
 17. “Somuncu Baba və kültür çevrəsi” beynəlxalq simpoziumu (23-24 sentyabr 2011, Aksaray Universiteti, Aksaray, Türkiyə).
 18. “Van gölü hövzəsi” VII beynəlxalq simpoziumu (4-7 oktyabr 2011, Eren Universiteti, Bitlis, Türkiyə).
 19. “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpozium (7-8 may 2012, AMEA, Bakı, Azərbaycan).
 20. “Türk – İran dil və ədəbiyyat əlaqələri” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 may 2012, İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə).
 21. “Osmanlı dönəmində Maraş” beynəlxalq simpoziumu (4-6 oktyabr 2012, Kahramanmaraş Bələdiyyəsi, Kahramanmaraş, Türkiyə).
 22. “Şah Xətai – Sultan Səlim” beynəlxalq simpoziumu (5-6 aprel 2013, Azərbaycan
  Türk Evi, Bakı, Azərbaycan).
 23. “Şah İsmayıl Xətai və Anadolu Ələviləri” beynəlxalq elmi seminarlar seriyası (Avropa Alevi Akademisi: 8 may 2013 - Frankfurt, Almaniya; 9 may 2013 - İnsburq, Avstriya; 10 may 2013 - Bazel, İsveçrə; 11 may 2013 - Kalv, Almaniya; 12 may 2013 - Strasburq, Fransa).
 24. “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans (27-28 iyun 2013, AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, Azərbaycan).
 25. “Cümhuriyyət dönəmində Maraş” beynəlxalq simpoziumu (15-16 noyabr 2013, Kahramanmaraş Bələdiyyəsi, Kahramanmaraş, Türkiyə).
 26. “Malazgirtdən Osmanlıya Səlcuqlu” beynəlxalq simpoziumu (22-23 may 2014, Kastamonu Universiteti, Kastamonu, Türkiyə).
 27. “Dünya uyğarlığı içində türk uyğarlığı”. Tarix və dil məsələləri qurultayı (26-29 iyun 2014, Eskişehir Valiliyi və Kültür Konseyi, Eskişehir, Türkiyə).
 28. Tokat tarixi və mədəniyyəti simpoziumu (25-26 sentyabr 2014, Gaziosmanpaşa Universiteti, Tokat, Türkiyə).
 29. Prof. Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (10-11 oktyabr 2014, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, Azərbaycan).
 30. “Türk kültürü araşdırmaları” beynəlxalq simpoziumu (12-13 noyabr 2014, Nevşehir Hacı Bektaş Vəli Universiteti, Nevşehir, Türkiyə).
 31. “Asiya və Afrika dəyişən dünyada”: Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslığına və tarixşünaslığına dair XXVIII beynəlxalq konfrans (22-24 aprel 2015, Sankt-Peterburq Universiteti, Sankt-Peterburq, Rusiya).
 32. “Yüzüncü ilində Çanaqqala zəfəri” simpoziumu (28-29 aprel 2015, Hərb Akademiyaları Komandanlığı Strateji Araşdırmalar İnstitutu, İstanbul, Türkiyə).
 33. “Azərbaycan – Türkiyə: Yeddi Ulu Ozan” beynəlxalq elmi simpoziumu (07-10 may 2015, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA Folklor İnstitutu, Hacı Bektaş Vəli Kültür Dərnəyi, Türk İşbirliyi və Koordinasyon Ajansı, Bakı, Azərbaycan)

 b) Digər elmi toplantılar:

 

1. Bakı Dövlət Universiteti magistrantlarının konfransı (may 2001, BDU, Bakı).
2. AMEA Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların elmi-praktiki konfransı (may 2002, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnsitutu, Bakı).
3. AMEA aspirantlarının elmi konfransı (10-11 iyun 2004, AMEA Rəyasət Heyəti, Bakı).
4. “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” mövzusunda IX Respublika elmi konfransı (23-24 sentyabr 2004, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).
5. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” mövzusunda V Respublika elmi-əməli konfransı (may 2006, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Bakı).

6. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti: 2005-ci ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfrans (10-11 may 2006-cı il, ABU, Bakı).
7. Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə elmi-praktiki konfrans (iyul 2006, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, Bakı).
8. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 505 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans (noyabr 2006, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, Bakı).
9. “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. X Respublika elmi konfransı (dekabr 2006-cı il, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).
10. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” mövzusunda VI Respublika elmi-əməli konfransı. (may 2007, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Bakı).
11. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti: 2006-cı ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfrans (may 2007-ci il, ABU, Bakı).
12. Şah İsmayıl Xətainin anım gününə həsr olunmuş V elmi-praktiki konfrans (AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, iyul 2007, Bakı).
13. Şamaxı tarixinə həsr olunmuş elmi konfrans (3-4 may 2009, AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Şamaxı İcra Hakimiyyəti, Şamaxı şəhəri).
14. Oqtay Əfəndiyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi tədbir (4 aprel 2011, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Bakı).
15. “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. XII Respublika elmi konfransı (3 iyun 2011, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).
16. AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” (13-15 iyul 2011, AMEA Rəyasət Heyəti, Bakı).
17. “Səfəvilər dövrü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında” mövzusunda elmi seminar (30 noyabr 2013, Xəzər Universiteti Tarix və arxeologiya departamenti, Bakı).
18. “Tarix söhbətləri - IX”: Azərbaycanlı bir səyyahın Türkiyə gözləmləri (20 mart 2014, Kastamonu Universiteti Tarix bölümü, Kastamonu).
19. “Qarabağ məsələsi və son gəlişmələr” (23.08.2014, Türk Ocaqları Dərnəyi Kastamonu Şöbə Başkanlığı, Kastamonu, Türkiyə).
20.
Xocalı soyqırımı konfransı (25.02.2015, Kastamonu Universiteti Gənc Tarixçilər Klubu, Kastamonu, Türkiyə).